33

Forum o zapošljavanju mladih

Izrada vizuelnog identiteta i promotovnih materijala za prva četiri “Forum o zapošljavanju mladih”:

  • Koncept
  • Vizuelni identitet,
  • Brendiranje,
  • Plakati
  • Brošure,
  • Certifikati,
  • Vezice i akreditacije
  • Baneri
  • te ostali printani i elektronski materijali

33

33
33
33
33
33