50
50

Kampanja „Živimo vrijednosti“ ima za cilj potaći i pokrenuti akcije i aktivnosti u školama, porodicama i zajednicama, koje će pomoći djeci da razumiju, usvoje i žive vrijednosti.

Scenografija za Sajam dječijih dostignuća, Dom mladih Sarajevo

50
50

Banneri, infografike, majice, kalendar, certifikat i više

50

50