Jahorina Ultra Trail

JAHORINA ULTRA TRAIL

je takmičenje koje se odvija na stazama različite dužine (4 staze) i na kojem učestvuju rekreativni i profesionalni trkači. ULTRA, MAXI i MIDI su verifikovane trke i nose kvalifikacijske bodove za trke Svjetskog kupa u ultra trailu.

Jedinstveni doživljaj bh prirodnih ljepota, kulturne materijalne i nematerijalne baštine, turističke, outdoor i gastro ponude želimo ponuditi kako domaćim učesnicima tako i gostima iz preko 30 zemalja.
Trka koja spaja planine i gradove: Jahorina, Ravna planina, Romanija, Trebević, Sarajevo i Istočno Sarajevo.

Za Jahorina Ultra Trail sam kreirao vizualni identitet te sve promotivne materijale, kako printane tako i elektronske: flyere, plakete, dresovi, bandana, medalje, brošure, newslettere, web stranicu [ www.jahorinatrail.com ]…

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50